Compliance program - Etická linka - informace

zpět na Společnost

Společnost TESCO SW a.s. vyvíjí neustále maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, podvodným či pácháním jiných trestných činů osobami nejen ve vztahu k ní samotné.

Za tímto účelem byla z rozhodnutí vrcholového vedení společnosti zřízena Etická linka, jejímž účelem je umožnit anonymní podání Oznámení takového jednání, které se jeví oznamovateli:

  • v rozporu s právními předpisy státu (zákony, vyhlášky, …),
  • v rozporu interními normami společnosti (směrnice, politiky, příkazy,…),
  • nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti se společností,
  • nebo přímo navrhující opatření ke zlepšení.

Etická linka je součástí Compliance programu společnosti ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění (ZTOPO).

Vedení společnosti podporuje a velmi si váží každého úplného a pravdivého podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.