Compliance program - Etický kodex

zpět na Společnost

Etický kodex TESCO SW a.s. je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti. Účelem Etického kodexu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v těchto oblastech:

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Kompletní znění Etického kodexu je k dispozici v přiloženém PDF souboru.

Etický kodex společnosti TESCO SW a.s.