Compliance program - Kategorie neetického jednání

zpět na Společnost

Kategorie neetického jednání (Oznámení) definují pro osobu oznamovatele základní oblasti, ve kterých je možné podat anonymní oznámení na Etickou linku TESCO SW a.s.

Základní kategorie neetického jednání:

  • Porušení právních předpisů (zákonů, nařízení, vyhlášek,…).
  • Porušení Etického kodexu společnosti (falšování dokumentů, nevhodné chování,…).
  • Jednání podporující korupci nebo samotné korupční chování.
  • Vyřizování si osobních účtů s kolegy nebo obchodními partnery.
  • Poskytnutí neetických a nepravdivých informací.
  • Jiná kategorie – upřesněte v dalším textu.