Compliance program - Protikorupční smluvní doložka

zpět na Společnost

Protikorupční doložka vyjadřuje protikorupční politiku TESCO SW a.s. a jejím cílem je seznámit s ní druhou smluvní stranu.

Text protikorupční smluvní doložky obsahuje následující ustanovení:

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

  • že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  • že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

Ustanovení protikorupční doložky mohou být použita k distancování se od jednání např. v případě podezření z korupčního trestného činu ze strany smluvního partnera, kdy jednoznačným následkem může být výpověď smlouvy, resp. odstoupení od smlouvy.

Implementace doložky do smlouvy je ze strany TESCO SW a.s. žádoucí, avšak není obligatorní a vždy záleží na postoji druhé smluvní strany. Skutečnost, že druhá smluvní strana s uvedenými doložkami nebude souhlasit, není zákonným důvodem pro neuzavření příslušné smlouvy.