Tiskové zprávy

zpět na Pro média

24. 11. 2015 - TZ: Společnost TESCO SW úspěšně absolvovala recertifikační audit vybraných norem ISO

Společnost TESCO SW a.s. začátkem listopadu úspěšně absolvovala recertifikační audity norem ISO 14001, ISO 20000-1 a ISO 27001. Bureau Veritas obnoví certifikáty společnosti TESCO SW pro výše uvedené normy na další tříleté období.

4. 8. 2015 - TZ: EK nepotvrdila audit ministerstva financí

Společnost Tesco SW, dodavatel aplikace monitorovacího systému evropských fondů MS2014+, obdržela v minulém týdnu vyjádření ředitele odboru auditu Generálního ředitelství regionální a městské politiky EK, které jednoznačně potvrzuje, že audit nařízený EK a provedený odbornými útvary ministerstva financí (MF) dosud nebyl dokončen. Tvrzení českých sdělovacích prostředků z počátku června, že „Evropská komise potvrdila, že tendr na monitorovací systém provázely chyby“, není pravdivé.

17. 4. 2015 - Dopady auditní zprávy: MMR hledá řešení ve prospěch České republiky (tisková zpráva MMR)

Začátek čerpání dotací z fondů Evropské unie na programové období 2014-2020 je závislý na existenci monitorovacího systému. Na tento monitorovací systém byla vydána poslední auditní zpráva, která je k němu mimořádně kritická. Její závěry proto ohrožují jeho okamžité použití pro vyhlášení většiny výzev pro následující dotační období. Ministryně pro místní rozvoj, Karla Šlechtová, dělá v tuto chvíli na základě vládního zmocnění vše proto, aby zajistila řešení ve prospěch České republiky.